English
Начало Програма Лектори Регистрация За реклама С подкрепата на Презентации Галерия Контакти Участници
Кун Серку
Кун Серку, EMEA Regional HR Solutions Director and Global Lead Business Relationship & Demand Management, Cargill

• Преди да се присъедини към Cargill, Kун работи за различни компании като Volvo, Picanol, Securex и Inex. Неговият кариерен път започва с позиции, фокусирани върху заплатите, отношенията със служителите, индустриалните отношения, наемането на персонал и подбора, и внедряването на софтуер за база данни за HR. Това го превръща във водещ доставчик на консултантски услуги за цялостни HR услуги в белгийски компании, както в ключова фигура за цялостно управление на човешките ресурси на белгийска млечна компания.
• Kун се присъединява към Cargill през февруари 1999 г. като HR мениджър - той осигурява оперативен HR на сайта Cargill Izegem, като обхваща около 240 служители. Тъй като началната дата е само шест месеца след придобиването на сайта от Cargill, основният акцент е свързан с интеграцията и изграждането на доверие с местния мениджмънт и служители.
• През август 2000 г. той става HR мениджър за Белгия, като ръководи HR Operative Services, обхващащи 850 служители, разпределени в 6 обекта в Белгия и свързани със 7 бизнес звена. Той също така става член на Лидерския екип. Сред основните постижения на екипа му са хармонизирането на структурите на обезщетенията и компенсациите, договарянето на колективните трудови договори и прехвърлянето на това на национално ниво, както и проекти за преструктуриране в 3 обекта, включително тотални преговори за плановете за съкращаване, които променят процеса към нови структури, включващи преразпределяне на таланти и преместване на засегнати служители.
• От януари 2003 г. Kун вече съчетава ролята на HR Lead за Белгия с ролята на HR Business Partner за бизнеса в бутилирани масла Oils Europe. През този период той ръководи внедряването на Център за споделяне на HR в Белгия като част от обновения модел за доставка на HR. Ролята му за бизнес партньор включва водещ оперативен и стратегически мениджмънт на човешки ресурси чрез фокусиран бизнес план за HR за 450 служители в Европа, разпределени в 9 обекта и 6 държави в Западна и Източна Европа.
• През април 2005 г. той допълнително комбинира ролята на HR Business Partner за Bottled Oils Europe с ролята на HR Business Partner за Cargill R&D Europe. Тази последна роля обхваща ЧР Оперативен и стратегически HR за 380 служители в НИРД в Европа, разпределени в 7 страни и 9 обекта. Основно му постижение е водещ проект за съвместимост на технологиите, чрез който Cargill структурира и приведе в съответствие всички технологични ресурси и проектни дейности в Европа, по-специално по отношение на организационния дизайн и планирането на таланти.
• През март 2006 г. Kун е назначен за бизнес HR партньор за Cargill Flavor Systems. Основните му постижения са в интегрирането в бизнеа на организационния дизайн, изграждането на силен екип за бизнес лидерство, изграждането на ефективна и ефикасна HR организация, разработването и прилагането на ефективен бизнес план за HR, включително план за таланти и компенсации, за тези 1200 служители, работещи във всички региони в световен мащаб.
• През март 2008 г. той е назначен за бизнес HR партньор за Cargill Texturizing Solutions. Негови постижения са силно стратегическо HR планиране, планове за действие към таланти и обновяване на културата в организацията, в сътрудничество с екипа на Business Leadership и HR екипа.
• От юни 2016 г. Kун е Регионален HR директор за EMEA. Той акцентира върху прилагането на задълбочена глобална HR Трансформация в региона, въвеждайки нов модел за предоставяне на HR, включващ високоефективни промени в технологиите, стандартизирани глобални процеси, ускоряване на процеса на споделени услуги, организационна структура, модел на предоставяне на услуги и култура. От внедряването през 2017 г. той ръководи региона на EMEA заедно с екип от около 250 служители, които подкрепят бизнес резултатите и растежа чрез експертни консултации и доставка на HR решения на мениджърите и служителите на Cargill. Предоставяне на услуги в областта на човешките ресурси, включително заплати, опит на служители, индустриални отношения, отношения на служители, придобиване на таланти, ефективност на таланта, включително обучение и развитие и управление на таланти, компенсации, глобална мобилност, администриране на ползите и технология за обработка на данни в HR процесите.©2022 bapm.bg. Всички права запазени.